bet356账号怎么卖钱
小学信息技术网,欢迎大家投稿。  我要学电脑 www.wyxdn.com 我要投稿

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

您的位置: 首页 > bet356账号怎么卖钱 > 通知新闻 » 2015年嘉兴市青少年信息学(计算机)竞赛(小学组)成绩公示
2015年嘉兴市青少年信息学(计算机)竞赛(小学组)成绩公示
发表评论 来源:信息技术学科基地 点击: 作者:进修学校 日期:2015-06-10 加入收藏夹

2015年嘉兴市青少年信息学(计算机)竞赛(小学组)成绩公示

 

平湖 冯培源 沈伟梁 58
平湖 张瑞 沈伟梁 57
平湖 朱鑫波 沈伟梁 67
平湖 胡昌镇 田红燕 79
平湖 叶佳圻 田红燕 74
平湖 蒋睿孜 田红燕 80.5
平湖 陈翔 田红燕 41.5
平湖 张依莉 田红燕 58.5
平湖 陈敏 田红燕 63.5
平湖 杜文雯 钱佳燕 80.5
平湖 何欢 田红燕 61.5
平湖 马志龙 田红燕 63
平湖 陶思宇 钱佳燕 77
平湖 陈文达 田红燕 54.5
平湖 牟鑫 田红燕 47.5
平湖 唐金 田红燕 58.5
平湖 何慈隆 田红燕 52.5
平湖 严安 钱佳燕 69.5
平湖 任怿颉 田红燕 66
平湖 盛愉悦 田红燕 64
平湖 姜金鑫 田红燕 71
平湖 耿贤 田红燕 64.5
平湖 刘欣怡 田红燕 67
平湖 李易阳 戴娜娜 44
平湖 曹文龙 戴娜娜 73
平湖 计天成 戴娜娜 56
平湖 丁超 戴娜娜 69
平湖 陆婷 戴娜娜 44
平湖  冉常 邵国军 54.5
平湖 任弟英 邵国军 59
平湖 彭小惠 邵国军 35
平湖 刘川 邵国军 68.5
平湖 周宇鹏 徐斌 40
平湖 王泽成 徐斌 34
平湖 姚淼 徐斌
平湖 姚昕涛 徐斌 73
平湖 方毅 徐斌 73
平湖 俞圣晓 徐斌 53
平湖 吴治平 徐斌 85
平湖 阮静雯 徐斌 73
平湖 石隽言 童芸芸 83
平湖 王宇辰 童芸芸 90
平湖 陶天一 童芸芸 86
平湖 周子安 童芸芸 84
平湖 陶喆 童芸芸 63
平湖 许传玺 童芸芸 84
平湖 汪能杰 童芸芸 95
平湖 王怡歆 童芸芸 84
平湖 姚依玮 童芸芸 71
平湖 熊睿琪 童芸芸 79
平湖 徐歆 童芸芸 76
平湖 胡同语 童芸芸 65
平湖 胡顺昊 童芸芸 74
平湖 缪诚悦 童芸芸 76
平湖 俞逸飞 童芸芸 72
平湖 陆王源 童芸芸 79
平湖 吴高超 童芸芸 79
平湖 杨屈平 童芸芸 80
平湖 徐睿 童芸芸 59
平湖 张成哲 童芸芸 41
平湖 沈超 童芸芸 57
平湖 强婉婷 童芸芸 86
平湖 黄毅俊 童芸芸 43
平湖 徐嘉健 童芸芸 51
平湖 李博弈 童芸芸 67
平湖 沈诗雨 童芸芸 71
平湖 刘一成 童芸芸 38
平湖 邓洪涛 童芸芸 38.5
平湖 凌晨 童芸芸 57
平湖 徐瑨 童芸芸 67
平湖 凌天伟 童芸芸 65
平湖 武逸尘 童芸芸 41
平湖 王睿扬 童芸芸 42
平湖 余永丽 沈敏强 66
平湖 柴紫怡 沈敏强 81
平湖 周馨宁 沈敏强 66
平湖 王昕旖 沈敏强 71
平湖 费云涛 沈敏强 59
平湖 匡驭帆 沈敏强 77
平湖 姚 嘉 沈敏强 71
平湖 吴志辉 沈敏强 87
平湖 俞 飞 沈敏强 67
平湖 张星宇 沈敏强 55
平湖 周成龙 沈敏强 63
平湖 王旭涛 沈敏强 45
平湖 罗霄威 沈敏强 70
平湖 杨丹瑞 黄秋英 61
平湖 杜嘉庆 黄秋英 60
平湖 吴伟林 黄秋英 65
平湖 高远 黄秋英 68
平湖 蒋紫怡 黄秋英 75
平湖 范鹏鹏 黄秋英 60
平湖 徐靖玮 黄秋英 58
平湖 王康 黄秋英 67
平湖 杨宇杰 黄秋英 60
平湖 陈浩杰 黄秋英 74
平湖 朱歆怡 黄秋英 64
平湖 王伟 黄秋英 74
平湖 黄易 林常青 82
平湖 王星宇 林常青 80
平湖 曹祎峰 林常青 53.5
平湖 顾祎玮 林常青 79
平湖 谭庠卓 林常青 90
平湖 宋天微 沈维益 92
平湖 唐一苇 沈维益 85
平湖 黄佳怡 沈维益 85
平湖 王旭东 沈维益 71.5
平湖 胡张治 沈维益 96
平湖 王轩昂 沈维益 80
平湖 干金雨 周云 94
平湖 戚诗语 周云
平湖 朱林涛 周云 90
平湖 沈高川 周云 84
平湖 程瑞熙 周云 88
平湖 陈研 周云 97
平湖 马弘泽 夏卫杰
平湖 钱政东 夏卫杰 91
平湖 汪洋 夏卫杰 42
平湖 吴清馨 夏卫杰 55
平湖 周郅丰 夏卫杰 38
平湖 金熙慧 夏卫杰
平湖 沈涛 顾玉明 59
平湖 张炜 冯磊磊 81
平湖 吴德诚 王林珍 70
平湖 王姝童 王丽萍 62
平湖 罗婧玮 李春燕 67
平湖 黄侯迪 林僖慧 50
平湖 朱玉晨 陈余辉 44
平湖 周奕轩 顾卫红 85.5
平湖 董晨俢 陆益来 93
平湖 陆 赞 钟莉莉 81
平湖 张家如 柯东霞 65.5
平湖 沈宇辉 王水权 76.5
平湖 陈展 王丽萍 53
平湖 何鑫 车云中 50.5
平湖 张鑫妍 车云中 44.5
平湖 陈程星 车云中 76
平湖 邓润林 车云中 51
平湖 闫嘉伟 车云中 53
平湖 谢奕辰 车云中 46
平湖 谭咏祺 车云中 27
平湖 谯前乐 车云中 42
平湖 程文杰 车云中 71
平湖 严芷菁 车云中 61
平湖 刘诗颖 车云中 56
平湖 左琪颖 车云中 40
平湖 陈宇轩 车云中 37
平湖 潘浩 车云中 83
平湖 王壮壮 车云中 71
平湖 谯江松 车云中 53
平湖 钱静伊 车云中 78
平湖 钱若曦 车云中 75
平湖 朱伟业 车云中 73
平湖 唐依婷 车云中 77
平湖 潘一鸣 黄静强 81
平湖 张昊悦 黄静强 52
平湖 陈路阳 黄静强 73
平湖 许张屹     黄静强 73
平湖 窦涵薏 黄静强 82
平湖 张云凯 黄静强 75
平湖 华伦   黄静强 68
平湖 翁皓晟 黄静强 64
平湖 顾含颖 黄静强 83
平湖 纪双娇   黄静强 66
平湖 吴俊奕 黄静强 66
平湖 王忆周 黄静强 63
平湖 胡天宇 黄静强 68
平湖 王心磊 黄静强 74
平湖 张阅泽 黄静强 68
平湖 沈鑫 黄静强 87
平湖 王贝伊 黄静强 91
平湖 包慧婕 黄静强 83
平湖 范兴耀      黄静强 87
平湖 朱旻骏 黄静强 81
平湖 张毅兵 黄静强
平湖 方宇晨  黄静强 95
平湖 蒋石屹 黄静强 65
平湖 洪陶振宇 黄静强 72
平湖 赵涛 沈龙飞 82
平湖 周亮 沈龙飞 60.5
平湖 敖鼎 沈龙飞 68
平湖 屠诗敏 沈龙飞 69
平湖 林君豪 沈龙飞 60.5
平湖 冯浙博 沈龙飞 62.5
平湖 张思怡 沈龙飞 68
平湖 张佳悦 沈龙飞 53.5
平湖 胡梦晴 沈龙飞 34.5
平湖 陈甜逸 沈龙飞 71
平湖 顾丝嘉 沈龙飞 63
平湖 袁涛 沈龙飞 50
平湖 刘源 沈龙飞 63.5
平湖 杨俊耀 沈龙飞 56
平湖 吴宇涛 沈龙飞 46
平湖 张磊磊 沈龙飞 54
平湖 张家炜 沈龙飞 82
平湖 张宇 沈龙飞 42
平湖 毕婧怡 沈龙飞 56
平湖 陆浩雯 沈龙飞 59
平湖 高蕊 韩林华 80
平湖 朱书杭 韩林华 60.5
平湖 徐以则 韩林华 85
平湖 陈冯义 韩林华 86
平湖 崔诚铭 韩林华 80
平湖 戈梓豪 韩林华 78
平湖 周炆逸 高冬平 68
平湖 陈天诺 高冬平 70
平湖 陆冠珅 高冬平 41

 

 

文件下载:

2015年嘉兴市青少年信息学(计算机)竞赛(小学组)成绩公示
文件类型: .xls 7469ac3d7c2d39ce01f432307f17c302.xls (306.50 KB)
-->
相关文章
    无相关信息
关于本站 - 网站管理 - 友情链接 - 信息反馈 - 网站留言 - 网站地图
Copyright © www.wyxdn.com All rights reserved. 版权所有
网站资料来源于网络,如侵犯了您的版权我们将立即处理!QQ:35444950
浙ICP备15014736号-3